Výlet do přírody a do sebe samé

Pilotní projekt
HUBNU DÍKY HLAVĚ

termín

Proč vzniká Pilotní projekt Hubnu díky hlavě?

Pilotní projekt Hubnu díky hlavě vzniká za účelem pomoci lidem získat přístup k velmi osobním informacím v tématu snižování hmotnosti a nakládání s nimi ve svůj vlastní prospěch. Mě, Petře Julii,  slouží ke zdokonalení připravovaného dlouhodobého projektu v tomto tématu. Z toho důvodu je účast v projektu za extrémně výhodných podmínek.

Hubnu díky hlavě

Jak to bude probíhat?

Pilotní projekt probíhá online a je Digitálním produktem dle VOP.

Jak se do Pilotního projektu
Hubnu díky hlavě zapojit?

V současné chvíli si můžeš vybrat ze 2 možností.

NEBO

Tato nabídka platí pouze pro prvních 25 klientů.

Zapojuji se do projektu a zavazuji se k poskytování zpětné vazby (např. rychlost a hloubka hlasu), hodnocení jednotlivých aktivit (např. subjektivní náročnost pro účastníka), doporučením na vylepšení,  referencím atd. a to v minimálním rozsahu 7 aktivit v průběhu měsíce listopadu ve stručné písemné formě. Tuto zpětnou vazbu se zavazuji poskytnout v souladu s mým nejlepším svědomím, aby sloužila ku prospěchu vylepšení poskytovaných služeb autora. Tuto zpětnou vazbu poskytnu nejpozději do 7. 12. 2023. 

Hubnu díky hlavě

V tom případě je má účast v tomto pilotním projektu s 99% slevou, konkrétně za

SYMBOLICKÝCH 74,- Kč

V případě nedodržení závazku poskytnutí pravdivé zpětné vazby se zavazuji uhradit plnou cenu
ve výši 7.449,- Kč.

Tato nabídka platí pouze pro prvních 25 klientů.

HUBNU DÍKY HLAVĚ

O přijetí objednávky tě budu informovat e-mailem
zaslaným na tvůj e-mail vyplněný při objednávce.

Součástí tohoto e-mailu je i text těchto Obchodních podmínek, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.