Jak se zbavit závislosti - PSYCH-K - Petra Julia

Jak se zbavit závislosti

Možná právě uvažujete nad tím, jak zvítězit nad závislostí.
Vaše závislost je tedy něčím, co nechcete.
Stěžejní je ale podívat se na to jinak.

Klíčová otázka zní: Co vlastně chci? – Jak to chci mít místo toho?

Zní to zvláštně?
Vždyť je to jasné: Chci být bez závislosti!
Ale jak je to s naším mozkem a proč to tak jasné není?

Je to obdobné jako s tímto úkolem. Zabere jen vteřinu.

Zkuste si to:
Teď si před sebou NEPŘEDSTAVUJTE žirafu v čepici.

Jak překonat závislost - PSYCH-K - Petra Julia

Jak to dopadlo?
Takto pracuje náš mozek.

Náš mozek potřebuje jasný obraz, jak má něco vypadat.
Vychází ze zkušeností, obrazů, emocí a zážitků, které už načerpal. Ten obraz neslyší, jestli je tam NEpředstavujte si, nebo představujte si. NEchci, nebo chci.
Prostě vznikne.

A jak má vypadat obraz toho, že Vy jste bez závislosti? Takto sám o sobě je obraz dost slabý, nezřejmý, mlhavý. Ale od toho to začíná.
Vytvořte obraz, jací jste bez závislosti. Dejte mu jasné obrysy, barvy, udělejte z něj film, reklamu na Vaše budoucí já. Přidejte k němu zvukové, čichové, hmatové vjemy a hlavně emoce.
Dopřejte si čas, pomozte si relaxační hudbou a vytvořte si „vizi“ sami sebe a jak to podle Vás má vypadat.

Právě takto se vytváří záměr. Zapojujeme frontální mozkový lalok a začneme přemýšlet tvořivě.
Frontální lalok je spojen s ostatními centry v mozku a my vytváříme obraz toho, co vlastně chceme, včetně prožitku. Už tím se náš mozek začne přenastavovat.
Nerozlišuje v prožívání, jestli se to děje skutečně, nebo ne. Nerozlišuje, jestli to je i ve vnějším světě, ale prostě to je.

Co vizi uvádí dál do pohybu a bez čeho to nikdy nemůže fungovat?

Rozhodnutí.

Pevné rozhodnutí motivované silnou touhou překročit svůj vlastní stín. To obnáší i převzetí zodpovědnosti za svůj život.
Hluboké uvědomění, že pouze já jsem zodpovědná/ý za svůj život. A ať už se dále o sobě a o původu našich závislostí dále dozvíme více, je na čase přestat obviňovat sociální prostředí, rodinu, školu, či kohokoliv jiného. Ovlivnili náš život, ale nejsou za nás zodpovědní a je jen na nás, jak my se ke svému současnému stavu postavíme.
A viny, které na ně svalujeme, abychom si zdánlivě odlehčili, musíme odpustit.
Pro tento krok na Vás čeká pomoc a inspirace k poslechu i ke čtení

Než budeme pokračovat dále, přidávám ještě další možnost, jak si cestu ke svobodě usnadnit a uvědomit si další kroky.

Petra Julia jak se zbavit závislosti

Je to moc zdlouhavé?

Lidé v léčebnách se tomuto procesu věnují týdny a žádná závislost není větší, nebo menší než jiná. Je to závislost.
Akorát některé z nich naše společnost neodsuzuje, některé více a na některé zřizuje léčebny. Ale kulturní prostředí neurčuje hloubku závažnosti, pouze společenskou akceptovatelnost látky/procesu/osoby/emoce, na které jsme závislí.
Když odfiltrujeme morální síto, skrze které společnost na jednotlivé druhy závislostí nahlíží, nelze přece říci, že závislost jednoho člověka na heroinu je větší, než druhého člověka na partnerovi.

Pokud tedy k léčbě závislosti očekáváme rychlý, až instantní návod a v tomto článku je to příliš dlouhé, zklamu Vás, ale je to tak. Je to cesta, která není jednoduchá a není rovná. Pilulky na rychlé řešení neexistují.

Jaká je úspěšnost léčby závislostí v léčebnách, které trvají týdny?

Podle statistik téměř 90% recidiva.

Z jakého důvodu?
V léčebně se člověku daří, překoná nejhorší stavy, ale jakmile se z léčebny vrátí…

Problém je ve slově vrátí. Vrátí se mu do života stejní lidé, stejné věci a ty zapojují stejné neurologické okruhy v mozku. Člověk neutváří svůj život svou osobností, ale okolnosti utváří jeho osobnost. Všechny věci, lidé, vše je spojeno s nějakou emocí.

Změna znamená být větší a mocnější, než minulost a okolí, které člověku minulost připomíná. Je nutné opustit koncept, ve kterém jede „zlozvyk“ a dostat se hlouběji pod něj. Oddělit emoce od situací. Vyčistit
cestu tomu, co chci a jak to chci mít.
Jde to ustavičnou mravenčí prací a osobní silou, nebo Změnou vnímání stresové situace

Aktivuje se autopilot

Když něco zopakujeme tolikrát, naše tělo už ví lépe než mysl, co a jak má dělat a my to děláme automaticky, ztrácíme vědomou vůli vůči tomuto naprogramování a moc dělat to jinak. Lidský mozek je naprogramován naší minulostí, zkušenostmi, je tam uloženo vše, co jsme zažili a i když ráno vstáváme, chováme se podle toho, jak jsme to dělali v minulosti. Je to soubor myšlenek, chování, emocí, který se automaticky přehrává jako autopilot. A my ho opakováním jenom utvrzujeme.

Naše podvědomí čítá 95% našich reakcí, postojů, a když něco chceme vědomě změnit, přetlačujeme těch 95% pouhými 5% vědomé mysli.

A minulost je většinou spojena s pocity studu, viny, křivdy, zklamání, bezcennosti, nejistoty…
Takže z čeho vycházíme, to se nám vrací a tím programujeme i svoji budoucnost.
Opakují se nám stejné myšlenky, ty zapínají stejné obvody, stejné emoce, vzorce chování, stejné chemické reakce v těle a ty stejné pocity a myšlenky a je to uzavřený kruh.

Jak z toho ven?

Spoluprací nadvědomé, vědomé a podvědomé mysli. Jen ve spolupráci těchto tří složek neoddělitelně je schovaný klíč k úspěchu. Proto si je projděte na jednotlivých odkazech podrobněji.

Dalším neméně významným elementem je tělo. Nelze opomenout chemické reakce v těle, které je potřeba změnit.

Tělo – mysl – duch.
Přesně tento koncept reprezentuje znak metody, kterou k řešení závislostí používám pro
své klienty. Metoda PSYCH-K® je velmi účinnou variantou, která pomáhá lidem po celém světě. Zároveň je šetrná a neinvazivní.

Od roku 2022 je možnost jí využít ke zbavení se jakékoliv závislosti (na nikotinu, alkoholu, sladkém, pornografii, sociálních sítích, omezujících vztazích, destruktivních emocích, atd.) i v České republice a vyřešit tak svoji závislost díky jejímu programu Health and Wellbeing, na který se pod názvem Harmonické zdraví můžete objednat už teď.

PSYCH-K - Harmonické zdraví - Jak se zbavit závislosti