o službě harmonické zdraví cover - Petra Julia - PSYCH-K

o službě Harmonické zdraví

Dnes jsem našla tak nádherný text, který mi mluvil z duše.
Tak úchvatně popsané. 

Na tom všem jsem našla jen jednu chybu.
Autorem textu nejsem já, ale Jitka Třešňáková v inspiraci Silvanem Paoluccim, italským badatelem, lektorem a terapeutem.

Ne, není to chyba, je to radost, čerpat inspiraci od ostatních a spolupracovat na tom, aby nám všem tady na tomto světě bylo lépe a žili jsme si své Nebe na Zemi.
Sdílím tedy s Vámi tento text, protože nádherně vystihuje koncept, se kterým pracujeme v průběhu služby „Harmonické zdraví“ (PSYCH-K® Health & Wellbeing).

Harmonické zdraví - telo mysl duse - Petra Julia - PSYCH-K

„Poznání konceptu psychosomatiky je pro normální každodenní život nesmírně důležité.
Přináší totiž pochopení, že neexistuje oddělenost mezi tělem a myslí.
Je stále velmi rozšířená představa, že máme tělo, kterému dáváme fyzický pohyb, stravu, odpočinek, potěšení nebo léky, když je nemocné. Chováme se k našemu tělu jako k něčemu, co nosíme s sebou: některé části se nám líbí, některé ne.
A i když si děláme starosti, když v něm něco nefunguje, přesto nepřipouštíme, že to není nějaká naše část, co nefunguje, ale spíše celý náš vnitřní systém, naše způsoby, jak bereme a nahlížíme na nás a na život, emoce, na všechno to, co jsme my.
Když jsme v depresi, naše tělo se cítí těžké a bez života; když jsme šťastní, cítíme se lehcí a energičtí.

Tělo a Mysl fungují jako jeden celek.
Pro pochopení si můžeme představit, že Tělo je dům, ve kterém bydlí nájemníci Mysl a Duše.

Vnitřní soulad

Pokud je Mysl moudrá a přátelí se s Duší, která je velmi láskyplná a propojuje nás prostřednictvím intuice s našim vnitřním vedením, v domě je útulno a hezky, složenky za energie jsou vyrovnané, lednice je plná, zahrádka kolem domu je upravená a možná na ní září barevné kytky.
Jdeme svou cestou radostně a v plném zdraví.

Vnitřní nesoulad

Pokud je ovšem nájemnice domu Mysl nevědomá a neznalá a přátelí se s Egem, kterým se nechá více či méně ovládat, přebírá od něj všechny jeho aspekty plynoucí z programů, přání, očekávání a chtění v oblasti lásky, peněz, sexu a moci. Začne mít strach a začne produkovat nejrůznější emoce jako např. žárlivost, vztek, manipulaci, vinu, nedůvěru, pocity křivdy, viny, nedostatečnosti, nedůvěry.
Přítelkyně Duše se v této společnosti necítí dobře a Mysli se vyhýbá.
Duše se nehádá ani nečiní roztržky.

Stávající stav

Je takový, že v domě Těle vládne Mysl spolu se svým spojencem Egem. Duše je v domě (v těle) jen občas, nějak ji to tam netáhne.
Mezi Myslí a Duší není téměř žádná komunikace.
Nejsou vyladěni na stejnou notu.

Duše má jemný, něžný hlas a reaguje pomaleji a impulzivní a uřvané Ego ji téměř vždy přehluší. Nikdo v domě Těle nenakupuje, lednice je téměř prázdná (není vhodná výživa), v domě je nepořádek.

Dům Tělo chátrá (fyzické potíže a nemoci). Nikdo nehradí složenky za vodu, plyn a elektřinu, energie (životního elánu a radosti) postupně ubývá.

Mysl má hlad (vnitřní nesoulad, nespokojenost, neklid, deprese), přichází upomínky za nezaplacené složenky (menší zdravotní problémy a lehčí nemoci).
Mysl to dokáže svou silou nějakou dobu táhnout, ale za pak začíná cítit úzkost.
Nejdříve nechce převzít odpovědnost za své nevědomé konání (léčení symptomů fyzických a psychických problémů chemickými léky). Její situace se nezlepšuje. Naopak, přichází stále závažnější problémy s bydlením v domě (nemoci). Dodávka energie je omezena na minimum.
Pak poslední avízo k úhradě (těžká nemoc) s klauzulí, že pokud nebude dluh uhrazen, nájemníci budou vystěhováni z domu (s hrozbou odchodu Mysli i Duše z aktuálního Těla).

Co je důležité pro to, aby nájemníci (Mysl a Duše) domu (našeho Těla) spolupracovali a komunikovali a tím přinášeli sobě samým i druhému pohodu a radost a šířili ji tak do celého domu Těla, o který je tím dobře postaráno (je ve formě a překypuje zdravím)?

Cestou je poznání určitých všeobecných principů a mechanismů, jichž jsme součástí.
Pochopení, že dát svou existenci do rukou nevhodnému kamarádovi Egu s jeho tíživými a manipulačními programy a projevy strachů může být až osudné.
Kdežto následkem přátelství, vzájemného naslouchání si, komunikace a souladu mezi Myslí a Duší (s naší podstatou), která se projevuje důvěrou, přijetím a láskou bez podmínek je vnitřní soulad, život s jiskrami v očích, životní entuziazmus a zdravé Tělo.“

Dává Vám to smysl?

Vnímáte to také tak a jen si říkáte, že to je sice krásné, jenže JAK to udělat?

Změnou v té nejsilnější části naší mysli.
Skrze naše podvědomí lze najít nežádané nájemníky a vystěhovat je dříve, než zdemolují Dům. Během 2 hodinového setkání „Harmonické zdraví se zaměřujeme na taková přesvědčení v naší mysli, která nám vadí nejvíce. Vyvádíme je za vrátka, a nebo přímo měníme na ideální nájemníky, které si náš dům může přát, aby mohl zase hostit Duši v její zářivé kráse.
A v Domě se žilo harmonicky.

Nové termíny vypsané za tímto účelem najdete ZDE.

Harmonické zdraví - PSYCH-K - Petra Julia