Petra Julia

2 hodinové vedené setkání
zaměřené na řešení výzev
v oblasti zdraví a fyzické pohody

Drahý/á!
Děkuji za Váš zájem o PSYCH-K®.

Dovolte mi ujasnit, že PSYCH-K® nepředstavuje převzetí zodpovědnosti za Váš život, ale jedná se o změnu Vašich vnitřních postojů k vnímání světa a Vás samotných.

Přínos PSYCH-K® je v transformaci všech limitujících přesvědčeních na podvědomé úrovni, která souvisí s Vaším fyzickým stavem. Tato přesvědčení si obvykle osvojíme v průběhu ranných fází našich životů a velmi často ovlivňují naše životy i v dospělosti bez toho, že bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali.

Existuje vemi dobře popsaná biologická vazba mezi naší myslí a tělem. Právě tam nám PSYCH-K® může pomoci.
Pomocí PSYCH-K® pracujeme na podvědomých přesvědčeních, která mohou ovlivňovat naše zdraví a pohodu, a to jak mentální, tak fyzické.

V některých případech se řešená situace dramaticky zlepší pouze tím, že pracujeme se PSYCH-K®! Z toho důvodu také tuto službu nabízím.

Jelikož konkrétní výsledky záleží především na jednotlivci a  jeho či její touze věci skutečně změnit, není možné je zaručit. PSYCH-K® má 30 letou historii pomoci lidem na jejich cestě za spokojeným a radostným životem, duševně, emocionálně, fyzicky i duchovně.

Co můžete očekávat
při setkání na téma Harmonické zdraví
neboli PSYCH-K® Health and Wellbeing?

 – Práce na 4. úrovních reality.
 – Holistický přístup ke zdravotnímu stavu.
 – Nehledíme pouze na „strom“, ale zjišťujeme problém celého „lesa“, aby se zdravotní výzva nevracela.
 – Spolupráce s naším „vnitřním lékařem“.
 – Balanc optimálního zdraví – práce na 22. přesvědčeních, vycházejících z psychoneuroimunologické literatury (prozatím pouze ve formě živého setkání).
 – První pomoc a prevence v PSYCH-K®.
 – Balanc alternativního života, kde se daná výzva spojená se zdravím nevyskytuje.
 – Identifikace vzkazů a druhotného užitku spojených se zdravotními výzvami.
 – Efektivní a praktický způsob, jak přistupovat k přehnaným reakcím (alergie, intolerance).
 – 2 hodiny péče o Vaše nejniternější prožitky ovlivňující Vaše zdraví.

Pokud jste připraveni se vydat na cestu vpřed
a spoluvytvářet svůj nový stav
zdraví a fyzické pohody,
budu s Vámi velmi ráda spolupracovat.

Harmonické zdraví - PSYCH-K - Petra Julia