O Metodě PSYCH-K®

„Metoda PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“ (Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., vědec, buněčný biolog, průkopník epigenetiky a autor knih Biologie víry a Líbánkový efekt www.brucelipton.com)

Snažíte se ve svém životě něco změnit, posunout kupředu, zlepšit, ale pořád to není ono? Vaše vědomá mysl by tolik chtěla, ale nemůžete s tím pohnout?

Až 95% našeho snažení v jakémkoliv směru brzdí naše podvědomí, aniž bychom o tom sami věděli.

V našem podvědomí se jako automat samo přehrává nespočet vzorců, které jsme ve svém životě převzali. Nejsou naše, ale stále ovlivňují náš život. Většinu těchto přesvědčení jsme nasáli do věku zhruba 7 let života.
Co si z této doby raného dětství pamatujeme? Možná střípky, útržky? A přesto nás toto období zformovalo na celý život. Žijeme-li tedy na základě podvědomých vzorců z této doby, žijeme podle sebe, nebo podle toho, co jsme slyšeli, viděli? 

Všechny naše volby, chování, vztahy, realizace projektů se pohybují po logické niti diktované podvědomými přesvědčeními. Z tohoto důvodu, když se bojíme čelit situaci nebo dosáhnout cíle, máme tendenci zaujmout postoj nevědomé sebesabotáže. Ta podmiňuje náš způsob života a když se nám ji podaří zachytit, implementovat změnu přesvědčení, které ji generuje, stavíme se do pozice, kdy můžeme pozitivně ovlivňovat rozhodovací procesy a dosahovat požadovaných výsledků.

Dr. Lipton ve své knize  The Biology of Beliefs jednoduše demonstruje, že to, čemu věříme, určuje, kdo jsme, a není to naše DNA, co určuje náš život. Lidské bytosti mají neuvěřitelnou schopnost vytrvale lpět na falešných přesvědčeních, které omezují jejich moc.

Metoda PSYCH-K prostřednictvím protokolů umožňuje měnit přesvědčení bezpečným a pro člověka vhodným způsobem.

To znamená, že v případě, kdy je v tu chvíli užitečnější Vaše přesvědčení zachovat, budou ponechána. V případě, že Vám překáží ve Vašem růstu, je vhodné je upravit.

Metoda PSYCH-K® je velmi účinnou variantou, jak měnit podvědomá přesvědčení, která dalekosáhle převyšuje afirmace, pozitivní myšlení a jiné varianty. Zároveň je šetrná a neinvazivní.

Začínáme tím, co Vám ve Vašem životě nevyhovuje a hledáme to, jak to místo toho chcete mít. Celý proces je příjemný a neinvazivní. Vaše tělo a jeho moudrost určuje, co je pro Vás v danou chvíli bezpečné a vhodné. Pomocí odezvy Vašeho těla postupujete procesem, kde Vás jako facilitátor provázím schématem dle patentovaných protokolů. Jednotlivé kroky děláte Vy sami a nestačíte žasnout, co dokážete a s jakou lehkostí…

Po celou dobu jste přítomni v daném okamžiku (nejedná se o hypnózu), v bezpečném prostředí a pod dohledem zkušeného facilitátora. Změna probíhá v různých tělesných pozicích (vsedě, ve stoje, výjimečně i vleže). Moji klienti tento stav obecně popisují jako „zvláštní, ale krásný“.

Změňte svůj život v prostorách studia Petra Julia, nebo odkudkoliv online díky internetovému připojení.
Pojďte si to vyzkoušet na vlastní kůži!