Petra Julia

60 – 80 minutové
vedené setkání zaměřené
na řešení výzev ve Vašem životě

Drahý/á!
Děkuji za Váš zájem o PSYCH-K®.

Dovolte mi ujasnit, že PSYCH-K® nepředstavuje převzetí zodpovědnosti za Váš život, ale jedná se o změnu Vašich vnitřních postojů k vnímání světa a Vás samotných.

Přínos PSYCH-K® je v transformaci všech limitujících přesvědčeních na podvědomé úrovni, která souvisí s Vaším psychickým stavem. Tato přesvědčení si obvykle osvojíme v průběhu ranných fází našich životů a velmi často ovlivňují naše životy i v dospělosti bez toho, že bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali.

Existuje vemi dobře popsaná biologická vazba mezi naší myslí a tělem. Právě tam nám PSYCH-K® může pomoci.
Pomocí PSYCH-K® pracujeme na podvědomých přesvědčeních, která mohou ovlivňovat naše zdraví a pohodu, a to jak mentální, tak fyzické.

V některých případech se řešená situace dramaticky zlepší pouze tím, že pracujeme se PSYCH-K®! Z toho důvodu také tuto službu nabízím.

Jelikož konkrétní výsledky záleží především na jednotlivci a  jeho či její touze věci skutečně změnit, není možné je zaručit. PSYCH-K® má 30 letou historii pomoci lidem na jejich cestě za spokojeným a radostným životem, duševně, emocionálně, fyzicky i duchovně.

Každý z nás to chápe jinak,
proto zde předkládám 3 možné úhly pohledu
na PSYCH-K® balanc od 3 různých osob.

1. náhled:

PSYCH-K® je terapeutická metoda takzvané energetické psychologie, což je v dnešní době nejefektivnější a nejrychlejší způsob práce s podvědomím. Výhodou je, že daný problém jde zpracovat za pár minut, nemusíme znát jeho příčinu, tedy nemusíme opakovaně a hodiny procházet traumatizujícím zážitkem.

2. náhled:

PSYCH-K® je metoda, která pracuje s podvědomím, tedy tou částí mysli, která je většinou mimo naše vědomé vnímání. Nabízí možnost změny přesvědčení, názorů a vnímání, která máme ohledně sebe samých a světa.

z praxe: sebevědomí – oblast osobního života – vnímání konfliktů v práci nebo v rodině – vztahy – kariéra – peníze – spiritualita – zdraví – odpuštění – strachy – přijetí smrti blízkého – psychický stav dětí nebo domácích mazlíčků…

A protože podvědomá mysl má na náš život velmi výrazný vliv, pokud změníme vnímání a přesvědčení, má to pozitivní dopad na náš život a to jak se bude dále vyvíjet.

3. náhled:

Pokud se snažíme ve svém životě něco změnit (zhubnout, najít si lepší práci, partnera…) děláme to vědomou myslí. Až 95% našeho snažení v jakémkoliv směru brzdí naše podvědomí, aniž bychom o tom sami věděli. A s tím pracuje PSYCH-K®, protože mění podvědomí.
Vědecky podložená metoda pro práci s psychikou je v ČR teprve 5 let, v USA už přes 30 let a nyní je rozšířena po celém světě.

Pokud jste připraveni se vydat na cestu vpřed
a spoluvytvářet svůj nový život,
budu s Vámi velmi ráda spolupracovat.

Petra Julia PSYCH-K balanc