PSYCH-K®
Harmonické zdraví

aneb nejlepší celostní lékař jste Vy sami

PSYCH-K® Harmonické zdraví

Psychika a zdraví

Podle portugalsko-amerického neurovědce Antonia Damasia  tvoří psychika, duch a tělo s motorickými a vegetativními (mimovolnými) reakcemi jednotu. Všechny zkušenosti člověka se na základě jeho vnímání ukládají do takzvaných „sítí nervových buněk“. Proto se konflikty nebo traumatizace projevují nejen v psychické rovině, ale i v té tělesné.

A naopak. Odstraníme-li konflikt, nebo trauma v rovině psychické, projeví se tato změna na těle. Totéž tvrdí i buněčný biolog a zakladatel epigeneticky Dr. Bruce Lipton, PhD. nebo celosvětově známý Dr. Joe Dispenza.

Ať už hledáte jakékoli obecné psychosomatické vysvětlení Vašeho stavu, právě jste našli nejen jak ho odhalit velmi konkrétně, ale zároveň i způsob, jak to změnit.

Jak to ale udělat efektivně?

1,5h hodiny trvající setkání se opírá o nejmodernější poznatky psychoneuroimunologické literatury.

 

Zaměřujeme na výzvy v oblasti zdraví a fyzické pohody, jako jsou:

 • úrazy
 • akutní onemocnění
 • alergie
 • přehnané tělesné reakce
 • nevysvětlitelné symptomy
 • akné
 • vypadávání vlasů, atd. 

 

v souvislostech s událostmi Vašeho života. Mnohdy dávno zapomenutými na vědomé úrovni, přesto ukotvenými ve Vašem podvědomí.

 

Následně tyto příčiny fyzické nepohody díky postupům v patentovaných protokolech rušíme, nebo přepisujeme přímo v podvědomé mysli.
Efektivně, bezpečně, trvale.

Nejedná se tedy o řešení symptomů, ale příčin,
které zdravotní výzvu způsobili, nebo s ní přímo souvisí.

 

Jelikož konkrétní výsledky záleží především na jednotlivci a  jeho či její touze věci skutečně změnit, není možné je zaručit. PSYCH-K® má 35letou historii pomoci lidem na jejich cestě za spokojeným a radostným životem, duševně, emocionálně, fyzicky i duchovně.

Co Vás čeká?

1,5 hodinové setkání:

 • se zvědoměním konkrétních příčin Vašeho fyzického nepohodlí
 • s nalezením podvědomých vzorců, které jsou za tím
 • se změnami/ odstraněním těchto podvědomých vzorců
 • s vyvozením zkušenosti, kterou Vám celá situace přinesla

Cena 3.000,-Kč
( 138€ )

Pokud jste připraveni se vydat na cestu vpřed
a spoluvytvářet svůj nový stav zdraví a fyzické pohody,
budu s Vámi velmi ráda spolupracovat.

Harmonické zdraví - PSYCH-K - Petra Julia

90minutové vedené setkání
zaměřené na řešení výzev
v oblasti zdraví a fyzické pohody

Drahý/á!
Děkuji za Váš zájem o PSYCH-K®.

Dovolte mi ujasnit, že PSYCH-K® nepředstavuje převzetí zodpovědnosti za Váš život, ale jedná se o změnu Vašich vnitřních postojů k vnímání světa a Vás samotných.

Přínos PSYCH-K® je v transformaci všech limitujících přesvědčeních na podvědomé úrovni, která souvisí s Vaším fyzickým stavem. Tato přesvědčení si obvykle osvojíme v průběhu ranných fází našich životů a velmi často ovlivňují naše životy i v dospělosti bez toho, že bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali.

Existuje vemi dobře popsaná biologická vazba mezi naší myslí a tělem. Právě tam nám PSYCH-K® může pomoci.
Pomocí PSYCH-K® pracujeme na podvědomých přesvědčeních, která mohou ovlivňovat naše zdraví a pohodu, a to jak mentální, tak fyzické.

V některých případech se řešená situace dramaticky zlepší pouze tím, že pracujeme se PSYCH-K®! Z toho důvodu také tuto službu nabízím.

Jelikož konkrétní výsledky záleží především na jednotlivci a  jeho či její touze věci skutečně změnit, není možné je zaručit. PSYCH-K® má 30 letou historii pomoci lidem na jejich cestě za spokojeným a radostným životem, duševně, emocionálně, fyzicky i duchovně.

Co můžete očekávat
při setkání na téma Harmonické zdraví
neboli PSYCH-K® Health and Wellbeing?

 – Práce na 4. úrovních reality.
 – Holistický přístup ke zdravotnímu stavu.
 – Nehledíme pouze na „strom“, ale zjišťujeme problém celého „lesa“, aby se zdravotní výzva nevracela.
 – Spolupráce s naším „vnitřním lékařem“.
 – Balanc optimálního zdraví – práce na 22. přesvědčeních, vycházejících z psychoneuroimunologické literatury (prozatím pouze ve formě živého setkání).
 – První pomoc a prevence v PSYCH-K®.
 – Balanc alternativního života, kde se daná výzva spojená se zdravím nevyskytuje.
 – Identifikace vzkazů a druhotného užitku spojených se zdravotními výzvami.
 – Efektivní a praktický způsob, jak přistupovat k přehnaným reakcím (alergie, intolerance).
 – 90 minut péče o Vaše nejniternější prožitky ovlivňující Vaše zdraví.

Pokud jste připraveni se vydat na cestu vpřed
a spoluvytvářet svůj nový stav
zdraví a fyzické pohody,
budu s Vámi velmi ráda spolupracovat.

Harmonické zdraví - PSYCH-K - Petra Julia