Bruce Lipton
pohled na současné dění ve světě

Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., vystudoval buněčnou biologii a působil jako pedagog na lékařské fakultě University of Wisconsin, později přednášel na Stanford University. Je známý svou prací v oblasti epigenetiky a výzkumem možností ovlivňování genů a DNA prostřednictvím myšlení.

A před pár dny byl v Praze.
Vnímala jsem to podobně, jako když v roce 1996 zavítal do Prahy Michael Jackson. V tu dobu pro mě byl Jackson prostě Star! Uběhlo čtvrt století a v mých očích už vidím jiné lidi jako pravé hvězdy. I když za slovem „hvězda“ vnímám úplně něco jiného, než tenkrát. Jednou takovou hvězdou, kterou se velmi ráda nechávám inspirovat, je právě Dr. Bruce Lipton. 

Kdo to je?
Člověk, díky kterému jsem se dostala k
metodě PSYCH-K®. Momentálně procházím jeho kurzem „Odkud jsme se vzali“ a tak mi dovolte formou článku z pera přímo Dr. Liptona Vám zprostředkovat jeho hlavní myšlenky.

Bruce Lipton

Bruce Lipton: Zničila moderní věda naše duše?

Skutečně žijeme ve vzrušujícím období.
Výzvy a krize, kterým svět v současnosti čelí, jsou předzvěstmi nevyhnutelné změny civilizace. Jsme na hraně neuvěřitelného celosvětového evolučního posunu. Aktuální přehlídka všech současných globálních krizí poukazuje na skutečnost, že stojíme tváří v tvář vlastnímu vyhynutí. Vědci potvrzují, že nekončící ničení životního prostředí a masívní úbytek živočišných druhů jsou jasné důkazy, že se právě nacházíme hluboko v procesu šestého masívního vymírání na Zemi od počátků života vůbec.
Na rozdíl od předchozích pěti událostí hromadného vymírání způsobených převážně fyzikálními důvody jako jsou extrémní geologické změny či dopad komet a asteroidů, současná vlna vymírání probíhá díky zdroji, který je blíže než si myslíme. Lidskému přístupu.
Náš způsob života působí spoušť v celosvětovém společenství a to jestli přežijeme, zůstává otázkou.

Krize je poslem evoluce.

Albert Einstein moudře prohlásil
„Nemůžeme řešit problém stejným typem myšlení, který problém způsobil.“
Z čehož plyne, že jedinou nadějí a spásou Země je přijetí nových revolučních světonázorů, které se nyní objevují na pokraji zájmu vědy. Toto nové povědomí drtí staré mýty a přepisuje „pravdy“, které dosud tvarují charakter lidské civilizace. 

Nová věda opravuje čtyři základní věrouky, které dávají tvar naší civilizaci.

Tyto chybné domněnky zahrnují:

  1. Newtonovskou nadřazenost hmotného a mechanického vesmíru.
  2. Biologii řízenou geny
  3. Evoluci jako důsledek náhodných genových mutací
  4. Evoluci jako boj za přežití nejvhodnějšího jedince.

Tyto nesprávné věrouky reprezentují „Čtyři domněnky apokalypsy“, čímž přivádějí civilizaci na pokraj vyhynutí.
Moderní věda přijímá pouze „pravdu“ ověřenou přesným pozorováním a měřením fyzikálních vlastností. Věda ignoruje duchovní říši, protože ji není schopna podrobit vědecké analýze. Stejně jako musela uspět Newtonovská teorie zdůrazňující prvořadost hmotného vesmíru, když z přítomnosti duše a Boha vytvořila pouhou irelevantní hypotézu bez jakýchkoliv zřejmých důkazů, které věda tolik potřebuje. 

Na úsvitu Newtonovské teorie s jejich, „Boží ruko, uhni z cesty“, byla společnost zaujata dominující a všeřídící přírodou.
Darwinova teorie dál zhoršila situaci naznačením, že lidé se vyvinuli díky náhodné shodě nahodilých genetických mutací. Podle této teorie jsme se vyvinuli úplnou náhodou, z čehož vyplývá, že naše existence nemá žádný jiný hlubší důvod.
Darwinova teorie odstranila poslední nitku spojení mezi duší, Bohem a člověkem.

Darwinismus navíc zdůrazňuje, že evoluce je založena na přežití nejvhodnějšího jedince v boji o život. Pro vědu je konec evolučního boje jednoduše zastoupený „přežitím“.
Pokud jde o prostředky k takovému závěru, tak očividně je vše možné. Darwinisté ponechávají lidstvo bez morálního kompasu. 

Hmotný, newtonovský vesmír v kombinaci s Darwinovou teorií náhodné evoluce nás odděluje od přírody a duše a zároveň ospravedlňuje vykořisťování a ponižovaní našich bližních a likvidaci životního prostředí. 

Moderní věda nás dovedla k přechodu od duchovních cílů k válce o věci. Vědecký progres ničí nejenom světovou populaci ale i samotnou matku Zemi.
Naše krédo „Lepší život díky chemii“, nás dovedlo k ovládání přírody pomocí jedovatých výrobků z ropy. Výsledkem je znečištěné životní prostředí, podkopaná biosférická rovnováha a živočišné druhy na cestě k vyhynutí. 

Však nic není ztraceno.

Pokroky z okrajových oblastí vědy nabízejí nové vhledy, které přinášejí světlo na konci tohoto temného tunelu. 

Především, oproti prohlášením Newtonovské hmotné říše, novější věda kvantové mechaniky zjišťuje, že vesmír a veškerá jeho hmota je ve skutečnosti tvořen z nehmotné energie. Atomy nejsou hmotné částice, jsou tvořeny energetickými víry, které vypadají jako nano-tornáda.

Kvantová fyzika zdůrazňuje, že neviditelná říše energie, která je všeobecně označována jako pole, je prvotní řídící silou hmotné říše. Je více než zajímavé, že pojem pole (field) je definován jako „neviditelné pohybující se síly, které ovlivňují hmotnou říši“ a stejná definice je používána na popis duše.
Nová fyzika poskytuje moderní verzi starověké duchovnosti. 

Ve vesmíru, který tvoří energie, je vše propojeno, vše je jedním.

Biomedicínský výzkum v současnosti válcuje všeobecnou domněnku, že organismy jsou geneticky ovládaní roboti a že evoluce je řízena náhodným mechanismem přežití toho nejvhodnějšího. Jako geneticky řízení „roboti“ jsme vedeni k tomu, abychom vnímali sebe sama jako „oběti dědičnosti“. 

Geny řídí naše životy i přesto, že jsme si je sami nevybrali a ani je dokonce nemůžeme vyměnit v případě, že se nám nelíbí některý s našich povahových rysů. 

Povědomí genetické diskriminace nevyhnutelně vede k nezodpovědnosti za svůj vlastní život a víře, že svůj život nedokážeme jakkoliv ovlivnit.

Epigenetika

Vzrušující nový obor epigenetiky zdůrazňuje, že geny jsou řízeny svým okolím a co je ještě důležitější, naším vlastním vnímáním našeho okolí. Epigenetika potvrzuje, že nejsme oběti nýbrž tvůrci, protože dokážeme změnit své okolí nebo vnímání svého okolí a tím vytvořit až 30000 variací na každý náš gen. 

Kvantová fyzika a epigenetika umožňují úžasný vhled do záhady propojení mysli těla a duše. Zatímco newtonovská fyzika a genetika neřeší moc naší mysli, nová věda ví, že naše vědomí nám umožňuje vytvořit si díky mocným tvůrčím schopnostem vlastní svět, ve kterém chceme žít.

Naše myšlenky, postoje a víra ovládají naše chování, regulují projevy genů a umožňují naše životní zkušenosti.

Oproti náhodným mutacím, identifikovala věda „přizpůsobivé“ mechanismy mutace, kde si organismy upravují svůj genom v závislosti na skutečných životních podmínkách.
Nevznikli jsme náhodou. Každý nový organismus dosazený do biosféry podporoval harmonii a rovnováhu naší zahrady. 

Každý organizmus je blízce spojen s prostředím v delikátním pas de deux. Lidské bytí není náhodná událost ale opatrně vytvořená událost, která počítá s přirozenou součinností biosféry.
Lidé se vyvinuli v nejmocnější sílu, co do podpory životní síly přírody.
Nicméně jsme tuto sílu zneužili a nyní platíme za své ničitelské sklony. 

Krize, které čelíme, nám dává obrovskou příležitost v lidské historii evoluce vědomí.

Díky našemu vědomí mají naše mysli sílu změnit planetu a sebe sama.
Je načase, abychom začali věnovat pozornost moudrosti pradávných domorodých lidí a propojili naše vědomí s naší duší a pečovali o naši zahradu místo toho, abychom ji ničili. 

Životní příběh člověka na Zemi brzy bude rozhodnutý. Naše evoluce závisí na tom, zda jsme schopni podstoupit tyto změny zavčasu. Dobrá zpráva je, že biologie a evoluce jsou na naší straně. Evoluce – stejně jako nebe – není místo určení, ale praxe.
Zázračné uzdravení čeká na naši planetu, jakmile přijmeme naši novou zodpovědnost a společně budeme pečovat o naši zahradu. 

Jakmile kritické množství lidí ukotví tuto víru ve svých srdcích a myslích a začne žít z těchto pravd, náš svět povstane v celosvětovém posunu vědomí – spontánní evoluci lidstva stvořenou lidmi.

Bruce Lipton
Autor, biolog kmenových buněk

Originál na: https://www.huffpost.com/entry/spirituality-modern-science_b_869903

Překlad: Probuzení
Publikoval: Miroslav Rýznar, 8.8.2019