SOS osobní konzultace

S.O.S. termín do 24 hodin

PSYCH-K® S.O.S. Osobní konzultace

Extrémní situace, která nepočká?

Ok, v pořádku, znám to.

Všechno jde, když se chce!

Délka konzultace 1 hodina.
Cena 2.490,- Kč

Je mojí povinností Vás upozornit na změnu:
V tomto případě se Všeobecné obchodní podmínky v bodě V.C. 1. A v bodě IV.3. mění takto:

V.C. DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ

1. Způsob dodání
Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď skrze písemně, přes WhatsApp nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 23 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout alespoň 2 možné termíny v době do 24 hodin od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. V případě že zrušíte účast na Konzultaci v průběhu těchto 24 hodin před zahájením počátku Konzultace dle objednávky, nebo se na Konzultaci bez řádné omluvy nedostavíte, bude Vám účtována cena Konzultace snížená o storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané Konzultace.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dodání Produktu až po zaplacení
Tento produkt ze své podstaty neumožňuje dodržení IV. 3. A proto se výslovně ujednává, že na tento produkt bude objednavateli vystavena faktura následně po plnění Produktu. Tím však není dotčena povinnost tento produkt uhradit.

2. Možnosti úhrady ceny
Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.