Petra Julia - PSYCH-K - poruchy učení

Jak vyřešit poruchy učení

Děti jsou ve vzdělávacích zařízeních často škatulkovány do sekcí „se speciálními vzdělávacími potřebami“, dostanou svůj první nežádoucí titul znějící „dis“, jako disgrafik, diskalkulik, dislektik, atd. a tento „titul“ si s sebou odnášejí dále do života.
Co to udělá s křehkým dětským sebevědomím?
Je to ale nutné?
Dnešní věda už ví, že není!

Byť si to rodiče takových dětí neradi připouští, tyto poruchy učení vznikají ze stresu. „Jaké mé dítě může mít stresy, co je to za nesmysl?“ Ale je tomu tak, stresy zažíváme už v prenatálním období, v novorozeneckém věku a dále už jejich množství jen přibývá.
Vnímání stresových situací však lze změnit. Ráda Vám osobně vysvětlím, jakým způsobem…
Cestu, jak pomoci svému dítěti naleznete zde!

Petra Julia - PSYCH-K - poruchy učení

Nebo si přímo o této problematice poslechněte více na mém YouTube kanálu.

Reference na metodu PSYCH-K najdete na této stránce.