Petra Julia

30 minutové vedené setkání
zaměřené na řešení jakéhokoliv stresu
ve Vašem životě

Drahý/á!

Děkuji za Váš zájem o Změnu vnímání stresové situace pomocí PSYCH-K®.

Dovolte mi ujasnit, že PSYCH-K® nepředstavuje převzetí zodpovědnosti za Váš život, ale jedná se o změnu Vašich vnitřních postojů k vnímání světa a Vás samotných.
Přínos PSYCH-K® je v transformaci jakýchkoliv limitujících stresů na podvědomé úrovni,
která souvisí s Vaším psychickým stavem. Postoje vytvářející stres si obvykle osvojíme v průběhu ranných fází našich životů a velmi často ovlivňují naše životy i v dospělosti bez toho, že bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali.

Z čeho změna vnímání stresové situace vychází?
z TEORIE MOZKOVÉ DOMINANCE

Co to je?

Velké úsilí bylo po desetiletí věnováno tomu, čemu se říká teorie „mozkové dominance“ (známé také jako výzkum mozkových hemisfér). Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že každá hemisféra cerebrálního cortexu má tendenci se specializovat na odlišné funkce, zpracovává odlišné druhy informací a vypořádává se s odlišnými problémy.

LEVÁ HEMISFÉRA:
 – používá logiku/ důvody
 – myslí ve slovech
 – pracuje v částech/ jednotlivostech
 – bude analyzovat/ rozkládat na části
 – přemýšlí sekvenčně
 – identifikuje se s jednotlivcem
 – dodržuje řád/ kontroluje se

PRAVÁ HEMISFÉRA
 – Používá emoce/ intuici/ kreativitu
 – Myslí v obrazech
 – Pracuje v celku/ souvislostech
 – Bude syntetizovat/ dávat dohromady
 – Přemýšlí simultánně/ holisticky
 – Identifikuje se se skupinou
 – Je spontánní/ svobodná

Zatímco naší přirozeností je schopnost používat obě hemisféry, životní zkušenosti při reakci na specifické situace často způsobí dominanci jedné hemisféry nad druhou. Čím větší emoční náboj zkušenost (obvykle traumatická) má, tím je větší pravděpodobnost, že při prožívání obdobné situace v budoucnosti budeme upřednostňovat pouze jednu hemisféru.

Co se stane?

Změna vnímání stresové situace je proces, který v podvědomí oddělí danou situaci od emocí, které s ní do té doby souvisely. A nejen oddělení od strachu, ale od veškerých dalších emocí, jako jsou děsy, frustrace, obavy, lítosti, křivdy a další, které se namotaly na toto prožívání.

Zůstane jen prázdná a volná cesta. S odházeným kamením, kmeny, kládami a větvemi, které Vám v cestě překáželi. Teď se před Vámi otvírají naprosto nové možnosti, jak chcete situaci vnímat a zažívat. A to už si určujete jen Vy, bez starého vzorce.

Existuje vemi dobře popsaná biologická vazba mezi naší myslí a tělem. Právě tam nám PSYCH-K® může pomoci. Pomocí PSYCH-K® rozpouštíme příčiny stresu na podvědomé úrovni tím, že oddělíme stresující zážitek od emocí. Vzikne tak neutrální prostředí, které má za následek vnímání té samé situace v míru a klidu. To následně ovlivňuje naše zdraví a pohodu, a to jak po mentální, tak fyzické stránce.

V některých případech se řešená situace dramaticky zlepší pouze tím, že pracujeme se PSYCH-K®! Z toho důvodu také tuto službu nabízím.

Jelikož konkrétní výsledky záleží především na jednotlivci a  jeho či její touze věci skutečně změnit, není možné je zaručit.
PSYCH-K® má 30 letou historii pomoci lidem na jejich cestě za spokojeným a radostným životem, duševně, emocionálně, fyzicky i duchovně.

Změna vnímání stresové situace - PSYCH-K Petra Julia