Jak odpustit 1. část - návod jak odpouštět

Jak odpustit? – 1. část

Neexistuje člověk, který by nezažil křivdu a ublížení.
Neexistuje člověk, kterého by prodělaná křivda a ublížení nebolely.
Pocit křivdy, ublížení a nespravedlnosti se hluboce dotýkají nitra každého člověka a volají po vyrovnání, odplatě a pomstě.

Nosit v sobě tyto pocity však negativně ovlivňuje celý život člověka, včetně jeho těla a psychiky.
Uzamčené, potlačené a někdy i zdánlivě zapomenuté křivdy nic neřeší. Působí destruktivně.
Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepokojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Neuzdravené křivdy se mění i ve zdroj ubližování druhým.
Ať už totiž člověk chce nebo ne, podvědomě předává to, co sám zakusil, dále. Potřebuje se utrpení zbavit a tak ho přesouvá dál.
Ono se k němu pak ale vždy navrací. Projevuje se na úrovni osobní, na úrovni rodin, různých skupin i národů… A tím se plodí další zlo. Mnohdy naprosto nevědomě.
Skrze odpuštění se naopak člověk stává vnitřně nezávislým na negativním vlivu zla. Ukřivdění pak ztrácí svou zničující moc.

Petra Julia - návod jak odpouštět

Z antropologického hlediska je odpuštění pojmem společným celému lidstvu, základním prvkem všech duchovních tradic, diskutovaným teology a filosofy po celá tisíciletí. Jeho kořeny lze nalézt v naukách největších náboženství světa a je v těchto uskupeních různě interpretován.
Pojem odpuštění s sebou přináší všeobecně platnou myšlenku – opustit minulost, tedy vzdát se závislosti na minulém. Proto ráda používám slovo OPUŠTĚNÍ, které ode mne znáte například z relaxací (relaxační nahrávka k Opuštění stresu).
Jde stále o totéž – opustit negativní emoce, které si s sebou zbytečně nosíme.

Je důležité si uvědomit, že“jim“, viníkům je to srdečně jedno, obyčejně ani nic netuší. Jen my sami si ubližujeme, protože se bráníme naplno prožít přítomnou chvíli. Minulost je pryč, je uzavřená a nelze na ní nic změnit.
Můžeme prožívat vždy jen přítomný okamžik. Jestliže se v mysli zaobíráme minulostí, žijeme ve vzpomínkách, a tak se připravujeme o prožitek přítomnosti.

Odpustit někomu neznamená schvalovat jeho chování

Odpuštění a boj proti zlu si neprotiřečí. Člověku konajícímu zlo je třeba odpustit, jeho činy se ale musí odsoudit a popřípadě je třeba přijmout opatření k zamezení šíření zla. Boj se zlem ale nesmí odpuštění opomíjet. Jinak by se totiž ke slovu dostala pomsta, která plodí další zlo, další zášť a další nenávist.

Odpustit neznamená zapomenout

Když se nám skutečně podaří odpustit, nemusí to znamenat, že zapomeneme. Není to ani ignorace toho, co nás ranilo. Není to scestné předstírání, že se vůbec nic nestalo (a sahání po nejrůznějších spekulativních či zjevně lichých argumentech). Odpuštění naopak předpokládá jasné a odpoutané prozkoumání utrpení či zranění ze všech úhlů pohledu a následně jejich úplné vyléčení.

návodů jak odpouštět - Petra Julia průvodkyně podvědomím

Odpuštění nebývá jednoduchou záležitostí

Pocit křivdy člověka zasahuje v mnoha vrstvách. Proto zpracování křivdy a odpuštění musí proběhnout ve všech zasažených úrovních a oblastech lidského života. Konejšivé a laciné rady typu: „musíš hned odpustit“, „zapomeň na to“, „čas léčí rány“ jsou neúčinné a k opravdovému odpuštění vedou jen zřídka. Vyrovnání se s křivdou, odpuštění a uzdravení je dynamickou záležitostí, je to proces.

Účinky odpuštění na lidské zdraví

Často se s klienty, kteří řeší narušené zdraví, dostáváme skrze podvědomé vzorce právě k potřebě odpuštění. Potlačené emoce a nevyřešené křivdy se zapisují do našeho podvědomí a často ani nevíme, že něco tak dávného a zapomenutého nás může takto silně ovlivňovat a poškozovat.
Nejnovější vědecké studie jsou nám již schopny zmapovat, co se děje v našem těle, pokud se rozhodneme pro tento proces a osvobodíme se od negativních emocí z minulosti a jaké benefity nám to přináší.

Jak tedy odpustit nevěru, opuštění, zradu, křivdu v rodině a další?

Připravila jsem pro vás 5 návodů jak odpouštět.

První možnost, jak odpouštět nejen „jim“, ale i sobě:

Zapalte si svíčku. Ideálně si položte růženín blízko sebe nebo na srdce.
Zhluboka dýchejte a nahlas vyslovujte:
„Tímto otevírám všechny dimenze, mezidimenze, prostory a časy. Moje úmysly jsou jasné a čisté.
Tímto odpouštím v tomto prostoru a čase všem lidským bytostem a všem lidským duším, které mě zranily. Odpouštím jim nyní a navždy. Odpouštím jim z celého srdce a z celé své duše.
Prosím o odpuštění všechny lidské bytosti a všechny lidské duše, které jsem zranila, nyní a v tomto prostoru.
Tímto odpouštím v tomto prostoru a čase sobě samé to, že jsem svou duši dostala do situací, v nichž byla zraněna. Odpouštím si z celého srdce, nyní a navždy.
Svým odpouštěním osvobozuji nás všechny. Energetické vazby mezi námi se rozpouštějí ve světle.
V mé duši se rozprostírá růžovo-zlatá barva odpuštění. Proniká do celého mého těla a spojuje mě s lidskými jedinci, kteří se mnou měli co do činění.
Odpouštím nyní a v tomto prostoru navždy. Děkuji, děkuji, děkuji.“

Nyní si představte před hrudníkem symbol nekonečna, tím svoje odpuštění posílíte.
Opakujte pokud možno 21 dní po sobě.

Další možnost najdete v tomto videu:

Nevíte, co přesně odpustit a komu a přitom cítíte, že je to třeba?

Dnes u mě byla na PSYCH-K® objednaná paní Eva.
Vyprávěla mi svůj životní příběh a problémy, které jí trápí. Největší spásou jejího života byl otec. Vždy jí miloval a vždy jí pomohl. Jak postupovala balancem, který se týkal jejích závislostí, otevíralo se jí uvědomění, jak je to s jejím otcem doopravdy.
Procházela emocemi, kdy ho nazývala „neskutečným hajzlem“ a cítila extrémní vztek, až došla ke klidu a míru. Ke konci mi říkala, jak je vděčná za to, že už chápe, jaká je pravda, co všechno v ní bylo uloženo a jakou teď cítí úlevu. V průběhu procesu právě svému otci odpustila.
A to dvě hodiny před tím ani netušila, že by bylo vůbec co odpouštět. Její podvědomá mysl to však věděla.

Pokud cítíte, že nejste svobodní, nejde Vám žít TADY A TEĎ. Nedokážete si užívat si přítomný okamžik, jen si nejste jisti, jakými událostmi je to způsobeno, komu a co potřebujete odpustit, pojďte tyto životní brzdy opustit na společném setkání ať už živě, nebo online, stejně jako paní Eva.

A nezapomeňte, že nejdůležitějším člověkem, kterému je potřeba odpustit, jste Vy sami!

Nejen na to se podíváme v další části tohoto článku.

Za inspiraci k tomuto článku děkuji Katce a Vlaďce, se kterými cvičím jógu.