Jak odpustit 2. část - Petra Julia průvodkyně podvědomím

Jak odpustit? – 2. část

V předcházející části článku Jak odpustit jsme si představili možnosti odpouštět 21 denním procesem, formou jednorázového rozhodnutí v přírodě i za pomoci vedeného PSYCH-K® setkání.
Pokud jste věřící (nemyslím jen registraci v některé z církví), ale věříte, že jste nedílnou součástí tohoto vesmíru, systému, máte v sobě božskou podstatu, věříte v Boha, nebo v „něco“ mezi nebem a zemí, je toto přesně pro Vás.
Já si dovolím tomu, co nás přesahuje, říkat dále „Bůh“.

Pokud Vám vyhovuje intimita spojení s Bohem, vyzkoušejte tentonávod jak odpustit:

1) Odpuštění je procesem, jehož motivem je spíše rozhodnutí, než pocit. Na počátku tohoto procesu je dobré UVĚDOMIT SI SVOJI HODNOTU jako člověka.

2) PŘIZNAT SI POCIŤOVANOU KŘIVDU, negativní emoce a svá zranění. Přiznat si, že mi vzniklá situace vadí a že mě bolí. Přiznat si, že mám problémy odpustit a že možná viníkovi nepřeji nic dobrého. V této první fázi je třeba před sebou své pocity nepotlačovat a nic si nenalhávat.

3) POJMENOVAT SVÉ POCITY, klidně se i politovat. Tato fáze může být pro mnohé důležitá. Je možné si najít důvěryhodného partnera, před kterým můžeme své pocity slovně formulovat. Případně lze použít tužku a papír a vše si sepsat.
Důležité ale je, aby se v tomto kroku člověk necítil sám. Mohl by totiž upadnout do pasti nekončícího víru sebelítosti, který člověka uzavírá a znemožňuje jeho rozvoj.

4) POHLÉDNOUT NA KŘIVDU NEZAUJATĚ z jiného úhlu, nadhledu, či odstupu. Připustit si, že vzniklá situace může mít i jiná hlediska, než ta, která vidíme úhlem svého pohledu. Uvědomit si, že ukřivdění je obecnou lidskou záležitostí.

5) OPRAVDU SE SNAŽIT POCHOPIT TOHO, KDO NÁM UBLÍŽIL. Možná, že dotyčný člověk nejedná vědomě zle. Jeho jednání třeba ovlivňuje jeho podvědomí a špatné zkušenosti. Často lidé jednají zle, protože ani jinak neumějí. I Ježíš se na kříži modlil: „Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ (Lk 23,34).

6) ROZHODNOUT SE NEŠKODIT A ZŘÍCI SE POMSTY. Nepřát, ani nepůsobit viníkovi zlo. Rozhodnout se ho přijmout jako člověka, bez ohledu na jeho vinu. Nemluvit o něm zle před lidmi.

7) ŽEHNAT. Žehnání znamená svolávání Boží přízně na dotyčného. Tím i křivdu předáváme Bohu.
A když už jsme u Boha – vzpomeňte si na Otčenáš: „A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.“ Odpuštění je tak důležitý proces v životě lidí, že je zahrnut i každodenní modlitbě největší skupiny věřících na světě.

Když člověk odpustí, neznamená to, že k druhému musí okamžitě pociťovat kladné city. Odpuštění je někdy delší proces, ve kterém se (kladné) pocity mohou zákonitě opožďovat, anebo se nemusí „dostavit“ nikdy.

Návod jak odpustit - Petra Julia průvodkyně podvědomím

Je pro Vás příjemnější to slyšet?

Pokud jste spíše auditivní typ a více než psaný text Vám vyhovuje relaxace, při které můžete odpouštět, připravila jsem pro Vás zdarma tuto relaxaci Odpuštění.

Potřebujete pomoci?

Jestli Vás na této cestě přibrzdily kroky, jako je např. „uvědomit si svoji hodnotu“, nejste v tom sami.
Naše podvědomé programy, že stejně nic nedokážeme, že jsme k ničemu, že všechno si musíme zasloužit, vydřít, vykřičet, že jsme nedůležití, jsou často tak silné, zasunuté hluboko v nás, že jsme se naučili s nimi (pře)žít. A mnohdy je i popřít.
Jenže ony tam jsou a vzhledem k tomu, že více než 90% našich činů řídí podvědomá mysl, tak s námi mávají a určují kvalitu našeho života nejen v této oblasti, ale všeobecně.
Jak říká Dr. Bruce LiptonMetoda PSYCH-K® představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“ 
A Vy ji můžete využít pro svůj prospěch. V praxi se k ní dostanete zde

Pohlédnout na křivdu nezaujatě může být taktéž oříšek. Právě na zpracování takových situací je skvělý balanc v PSYCH-K®, který se jmenuje Změna vnímání stresové situace. Principem je, že dojde k oddělení situace a emoční vazby. Tedy víte, co se stalo, ale už k tomu nemáte žádnou negativní emoci. Po skončení tohoto procesu vnímáte starou bolest, jako by se netýkala Vás, ale jen jste na ní koukali v televizi. A to bývá hodně velká úleva.

Ze srdce Vám přeji hodně úspěšných procesů odpuštění, ať Vaše cesta k vysněnému životu je volná.
To je totiž mým posláním a mojí radostí, tak mi o tom dejte vědět!

Za inspiraci k tomuto článku děkuji panu Pavlu Vašíkovi knězi Pavlu Semelovi .