Bruce Lipton

Bruce Lipton a PSYCH K

Bruce Lipton
a PSYCH K

Spojení mysli, těla a ducha, aneb Vaše myšlenky tvoří vaši realitu!

Vznikající vědy kvantové biofyziky, epigenetiky a fraktální geometrie osvětlily mechaniku spojení mysli, těla a ducha. Tato nová věda odhaluje, že vědomí je zodpovědné za naše životní zkušenosti, včetně našeho biologického fungování. Jak přesně nás to ovlivňuje?

Změna myšlení – změna reality

V konečném důsledku to znamená, že změnou našich myšlenek můžeme změnit naši realitu. Jakmile přijmeme, že MY jsme zodpovědní za vše, co se nám stane, získáme pravomoc převzít zpět kontrolu nad svými životy.

Hledáte radu, jak dosáhnout zdravé mysli, těla a ducha?

Jaké je spojení mysli, těla a ducha? Naše mysl je zodpovědná za to, že vezme vše, co vnímáme ve vnějším světě, a vytvoříme si vlastní jedinečnou interpretaci. Toto je pokus mysli vytvořit koherenci mezi našimi vnitřními přesvědčeními a naší vnější realitou.

Změna myšlení

Naše těla pak na tyto vjemy reagují uvolňováním chemických látek, které ovlivňují naše fyzické zdraví a pohodu v dobrém i ve zlém.

Pokud jsou naše přesvědčení o světě a o sobě negativní, výsledkem je nevyhnutelně úzkost, disharmonie a nemoc v našem těle. 

Více o tom, jak podvědomá přesvědčení ovládají naši biologii, se dočtete v knize Biologie víry.

psych k bruce lipton

Kvantová fyzika: Jak myšlenky vytvářejí realitu

Kvantová fyzika ukázala, že naše zkušenosti ve fyzickém světě jsou hluboce spojeny s vnitřním fungováním naší mysli.

Naše mysl vytváří vjemy a naše vjemy mají za následek chemické změny v našich tělech, které nakonec ovlivňují naši biologii. Jinými slovy, to, jak přemýšlíme, má vliv na to, jak se cítíme. A to, jak se cítíme, zase ovlivňuje to, jak přemýšlíme.

Pokud se tedy každé ráno probudíme s pocitem úzkosti nebo s tím, že život je boj, pak náš mozek spustí produkci stresových hormonů (kortizolu, noradrenalinu, adrenalinu atd.), které nevyhnutelně vypnou náš imunitní systém, náš růst, a naší schopnosti myslet. Více o stresové reakci bojuj nebo uteč zde

Nyní si představte, co by se stalo, kdybychom se takto cítili den co den.

Netřeba dodávat, že tento cyklus musíme prolomit, pokud chceme dosáhnout pohody mysli, těla a ducha…

Jak dosáhnout zdravé mysli, těla a ducha

Nyní, když víme, že naše myšlenky mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit naše biologické fungování, je otázkou, jak zajistit, aby vaše mysl, tělo a duch spolupracovaly?

Jistě, můžeme vynaložit vědomé úsilí na odstranění negativních nebo omezujících přesvědčení z naší mysli. Pro mnohé je to však boj, protože tato přesvědčení jsou často tak hluboko zakořeněna v našem podvědomíže si je ani neuvědomujeme. Řídí naše myšlenky, chování, postoje a reakce.

Prvním krokem je proto uvědomit si své podvědomé naprogramování. Jen tak to můžete změnit a změnit svůj život. Prohlédněte si Bruceovy zdroje o změně přesvědčení. (Pozn.: Není náhoda, že na 1. místě je právě PSYCH-Kjelikož Bruce tuto metodu sám využívá.)

Jak dosáhnout zdravé mysli, těla a ducha

Evoluce lidské civilizace

Když se podíváme na celkový obraz, musíme uznat, že jsme všichni aktivními účastníky nejen svých vlastních životů, ale i budoucnosti lidské civilizace.

Pravdou je, že civilizace je uprostřed evolučního převratu nebo metamorfózy. Přecházíme ze stavu soutěžení a přežití k vědomějšímu chování.

Uznání důležitosti mysli, těla a duše nás přivádí o krok blíže k vytvoření udržitelnější budoucnosti založené na komunitě a spolupráci.

program Health and wellbeing PSYCH K Praha

The moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body.

(„ Okamžik, kdy změníte své vnímání, je okamžikem, kdy přepíšete chemii svého těla. ”)

– Bruce H. Lipton, Ph.D.

Originál článku najdete zde: https://www.brucelipton.com/mind-body-spirit-connection/