alergie psychosomatika

Alergie Psychosomatika

Pátráte, proč máte alergii na slunce, na pyl, na trávu, na srst? Nebo jaká je příčina alergie u Vašeho dítěte? Co Vám alergická reakce má říci? Co alergie znamená nejen z toho úhlu pohledu, že budete doživotně omezováni? Skvělý způsob přemýšlení! A pojďme ještě přidat. Zkuste myšlení ještě pootočit a představte si, že ji nebudete léčit, ale že jí vyléčíte. Lze alergii vůbec vyléčit? Ano. S úspěšností 97% právě díky psychosomatice a Vaší podvědomé mysli. Jak to funguje? Vše potřebné se dozvíte v následujícím článku.

Psychosomatika u alergie

Psychosomatika je obor, který zkoumá vztah mezi tělem a duší a jak psychické faktory mohou ovlivňovat fyzické zdraví člověka. Zatímco tradiční medicína se soustředí převážně na fyziologické příčiny alergií, psychosomatika klade důraz na emoční a psychické faktory, které mohou hrát významnou roli při vzniku a projevu alergických reakcí.

psychosomatická příčina alergie

Je důležité si uvědomit, že psychosomatika alergií není odepíráním fyziologických příčin alergických onemocnění. Alergie mají pevný základ v imunitním systému a interakci s alergeny (pyly, kočky, roztoči, atd.) ve vnějším prostředí. Nicméně psychosomatika přináší nový pohled na alergie a klade důraz na celkovou pohodu člověka a vliv psychických faktorů na projev a zvládání alergických reakcí.

Psychosomatické faktory ovlivňující alergickou reakci

rozlučte se s alergií na pyly

Jak tedy můžeme v praxi přistupovat k alergiím z hlediska psychosomatiky? Jedním z klíčových aspektů je řízení stresu a udržování emocionální rovnováhy. To může zahrnovat různé relaxační techniky, meditaci, jógu nebo terapii zaměřenou na zvládání stresu. Důležité je také posílení emocionální podpory a vyrovnání se s negativními emocemi prostřednictvím terapeutického procesu. Psychosomatické faktory mohou také ovlivnit vnímání bolesti spojené s alergiemi. Výzkumy ukazují, že pozitivní psychický stav, jako je optimismus nebo zamilovanost, může snižovat vnímání bolesti a zmírňovat alergické příznaky. Naopak, negativní myšlení  a přesvědčení o vlastním zdravotním stavu mohou vést k většímu prožívání bolesti a zhoršovat alergické symptomy. 

Příčinou alergie je naše reakce

Pokud se u Vás objeví alergie, s největší pravděpodobností (dle výzkumu 75-97% ) byl tento alergen v přítomnosti v momentě, kdy jste prožívali nepříjemnou situaci. Mohl to být úlek, bezmoc, zoufalství, šok, hluboký smutek, většinou však několik zraňujících emocí zároveň. Nervový systém nestíhal reakci na tuto událost zpracovat. V daný moment probíhala stresová reakce na úrovni přežij/ uteč/ bojuj a tento stres vypnul imunitní systém. Podvědomí si „uložilo“ celou zkušenost jako ohrožující, včetně nejmenších detailů. Pokud by Vás někdo vrátil v čase, například pomocí hypnózy, zjistili byste, že máte v podvědomí uložen každý detail této události. Včetně přítomnosti alergenu. Podvědomí tak při kontaktu s alergenem spouští pořád dokola naučenou reakci: POZOR NEBEZPEČÍ, vrací se k ohrožující události a tělo na to adekvátně reaguje. Takže za celou alergií může stát pouhý jeden prožitek v životě.

léčba alergie na roztoče - Petra Julia

Jak vyléčit alergii

Díky nejnovějším poznatkům z psychoneuroimunologie, která zkoumá spojení mezi psychickým stavem člověka a jeho imunitním systémem lze vyvodit překvapivé závěry. Náš imunitní systém, stejně jako trávení, látkovou výměnu, dýchání, atd. ovládá naše podvědomá mysl.

Koncept vyléčení alergií díky spolupráci vědomé a podvědomé mysli není nový. Existuje terapeutická metoda, která se zaměřuje na změnu v podvědomí, že alergen už není nebezpečný a odhaluje spojitosti vzniku alergických reakcí. V U.S.A. má více než 30ti letou tradici a od roku 2022 už je i nás, v ČR.

Podle zastánců této teorie hraje podvědomá mysl důležitou roli při vzniku alergických reakcí. Věří, že naše mysl ovlivňuje nejen naše myšlení a chování, ale také naše fyzické tělo a imunitní systém. Pokud si člověk neustále myslí, že je alergický na určitou látku a očekává alergickou reakci, jeho podvědomá mysl může skutečně vyvolat takovou reakci. To je ale pouze základ. Díky patentované metodě Vás kvalifikovaný terapeut dokáže nasměrovat tak, abyste sami odhalili PROČ. Naleznete tak příčinu své alergie přímo. Pracujeme tedy s příčinou alergie, nikoli s příznaky.

alergie na kočky - Petra Julia

Léčba alergie u nejmenších dětí

Pokud je dítě menší, tzn. předškolního věku a méně, lze jeho alergii řešit také, ale postup se liší. Pro tyto případy mě předem kontaktujte na spoluprace@petrajulia.cz.

Léčba alergie u dětí školního věku

Možnosti léčby jsou na základě osobního kontaktu, ale i formou online setkání. Obě varianty mají stejnou úspěšnost. V rámci tohoto procesu Vás a Vaše dítě provedeme jednotlivými kroky, kdy podvědomí dojde samo k přesvědčení, že alergická reakce již není potřebná a alergen není pro tělo nebezpečný.

Proces léčení alergie

Standardně by člověk očekával, že na léčbu alergií pomocí podvědomé mysli se používají pouze techniky, jako je hypnóza, která je pro velké množství pacientů nepřípustná. Metoda Harmonické zdraví (Health and Wellbeing Program PSYCH-K) je však velmi efektivní, bezpečná a neinvazivní. V rámci tohoto procesu dojde podvědomí samo k přesvědčení, že alergická reakce již není potřebná nebo že látka není pro tělo nebezpečná. Dlouhodobá úspěšnost léčby se pohybuje okolo 97%. Poslechněte si příběhy jiných. Dává Vám to smysl? Vyzkoušejte to na vlastním těle, na vlastním alergenu a přesvědčte se.

Napište do poznámky, zda se chcete spojit skrze Skype, WhatsApp, Google meet, nebo jiný komunikační prostředek nabízející videohovor.

Vyčkejte na informační email s bližšími informacemi a přípravou na setkání.
V daný čas Vám budu volat.

léčba alergie online