Jak se změnit

Jak se změnit

Potřebujete zásadní změnu? Víte, že musíte začít od sebe, ale jak? Veškeré snahy selhávají? V článku Jak zavést do života nový návyk relaxace? jsme si představili postup, jak v životě udělat dílčí změnu. Co když potřebujeme velkou změnu? Chceme něco nového, ale překáží nám to staré. Jak to změnit?  A proč to nejde? Odpovědi najedete v následujících řádcích.

Komfortní zóna

Stejné rituály a procesy pro nás představují „známou zónu“. Vyvolávají domnění jistoty a bezpečí.
Vzpomeňte si na svoji ranní rutinu. Jak se cítíte, kdy v posloupnosti úkonů prohodíte oblékání a čištění zubů? Nebo když vynecháte například kávu, nebo sprchu?

Pokud něco zopakujeme tolikrát, naše tělo už ví lépe než mysl, co a jak má dělat – a my to děláme automaticky. Ztrácíme vědomou vůli a moc vůči tomuto naprogramování dělat to jinak.
Lidský mozek je naprogramován naší minulostí, zkušenostmi, je tam uloženo vše, co jsme zažili. Když ráno vstáváme, chováme se podle toho, jak jsme to dělali v minulosti. Je to soubor myšlenek, chování, emocí, který se automaticky přehrává jako autopilot. A my ho opakováním jenom utvrzujeme.

Takže z čeho vycházíme, to se nám vrací. Tím programujeme i svoji budoucnost.
Opakují se nám stejné myšlenky, ty zapínají stejné obvody, vzorce chování, stejné emoce, tím i stejné chemické reakce v těle (hormonální koktejl). Hormony zapříčiní stejné pocity, myšlenky. Je to uzavřený kruh. Proto je tak obtížné udělat změnu.

Podvědomí

Naším autopilotem je podvědomá mysl. Řídí tělesné procesy, vnímání reality, postoje a hlavně chování.

V našem podvědomí se jako automat samo přehrává nespočet vzorců, které jsme ve svém životě převzali. Většinu z nich jsme nasáli do věku zhruba 7 let života, kdy dětský mozek funguje ještě v jiném režimu. Vztah mezi otcem a matkou, matky chování k babičce, postoje paní učitelky, chování spojené se svátky, zabijačkami, úklidem, stolováním. Je toho mnohem víc, než si dokážeme připustit. Tyto podvědomé vzorce a přesvědčení nejsou naše, ale stále ovlivňují náš život.
Co si z této doby raného dětství pamatujeme? Možná střípky, útržky? A přesto nás toto období zformovalo na celý život. Žijeme-li tedy na základě podvědomých vzorců z této doby, žijeme podle sebe, nebo podle toho, co jsme slyšeli, viděli? A minulost je většinou spojena s pocity studu, viny, křivdy, zklamání, bezcennosti, nejistoty… Kdo neslýchal: „Nelez tam, spadneš!“ nebo „Co si o sobě myslíš?“ Málo kdo změnu podvědomě vnímá jako bezpečnou. A tam to začíná.

Vědomí a podvědomí

Všechny naše volby, chování, vztahy, realizace projektů se pohybují po logické niti diktované podvědomými přesvědčeními. Z toho důvodu, když se bojíme čelit situaci nebo dosáhnout cíle, máme tendenci zaujmout postoj nevědomé sebesabotáže. Ta podmiňuje náš způsob života, a když se nám ji podaří zachytit, implementovat změnu přesvědčení, které ji generuje, stavíme se do pozice, kdy můžeme pozitivně ovlivňovat rozhodovací procesy a dosahovat požadovaných výsledků. Co to znamená?

Pokud se nám nedaří změna, je to proto, že do ní jdeme vědomou myslí, ale podvědomí máme v opozici. Podle průzkumů pouhých 5% našich reakcí a postojů vychází z vědomé mysli. Těch zbylých 95% čítá naše podvědomá mysl. A pokud nejsou v souladu, je jasné, kdo bude vítězem. Navíc bohužel podle vědců je 96% našich podvědomých přesvědčení negativních. Tyto vnitřní boje v nás následně vyvolávají stres a únavu. Proto je jednodušší zůstat ve své komfortní zóně.

Jaké jsou naše šance, když se rozhodneme v životě něco změnit?

Pokud máme v životě téma, ve kterém se nám nedaří překročit svůj stín, ukazuje to na skutečnost, že v podvědomé mysli máme vzorce, které nám brání. Jak je odbourat? Jak je změnit tak, aby náš záměr podporovali?  

Stejně jako se do podvědomé mysli vzorce zapisují, dají se i přepsat.

Afirmace

První možností je neustálé opakovaní žádoucího stavu. Stejně jako když jsme se učili řídit auto, hrát na kytaru, nebo chodit. Prostě jsme to dělali tak dlouho, až to podvědomá mysl vzala za své. Nyní už tyto vzorce přehrává automaticky, aniž bychom se na jednotlivé úkony museli soustředit. Opakovat si můžeme i konkrétní věty, ideálně před spaním, či usnutím, kdy mozek pracuje v jiném módu než v průběhu dne. Můžete je znát jako afirmace. Podle mojí zkušenosti ale jejich funkčnost není 100%. Podvědomá mysl přijme a uvěří jen takové afirmaci, se kterou není v úplném rozporu. Pokud se ale přesvědčujeme o přesném opaku, než jak to uvnitř cítíme, získáme následně pouze pocit, že sami sobě lžeme. Děje se to z důvodu, že naše podvědomé přesvědčení je navázáno na zkušenost, která pro nás měla silný emoční náboj. A to si této události vůbec nemusíme být vědomi. Proto pro změnu na úrovni podvědomí potřebujeme „silnější zbraně“. Dnes už existují specializované audionahrávky s podporujícími texty, frekvencemi a rytmy ladícími mozek.

Odblokování

Druhou možností je práce s podvědomou myslí napřímo.  „Naimplementovat“ vzorec do podvědomí tak, aby ho okamžitě přijalo jako svoji součást.  Tím přepsat staré sabotující přesvědčení. Aktuálně nejrychlejší a nejefektivnější variantou, která na světě existuje, je metoda PSYCH-K®.

Název vychází ze známého „psyché“ – výrazu pro lidskou duši či mysl, K neboli „key“ pak znamená klíč. Přeneseně tedy klíč k mysli. Díky patentovaným protokolům umožňuje změnit podvědomé přesvědčení během jednoho sezení. Výsledky ověřené tisícemi individuálních i skupinových sezení jsou vědecky podložené a měřitelné.

V momentě, kdy jste v jakékoli životní oblasti nespokojeni, i přes snahu se posunout, stojí za tím na podvědomé úrovni přesvědčení typu:

„Je to tvoje chyba.“

„Musíš/Nesmíš.“

„Na to nemáš.“

„Nezasloužíš si.“

„S tebou jsou jen samé problémy.“

„Takového tě nebude mít nikdo rád.“

„To nedokážeš.“

„To nemůžeš!“

„To si nemůžeme dovolit.“

„Vždycky všechno pokazíš.“

„Život je boj.“

podvědomé přesvědčení

Poznáváte se v nich?

Představte si, jaké by bylo to mít například takto:

„Mohu/Smím.“

„Jsem vítěz.“

„Zasloužím si.“

„Na co sáhnu, to se daří.“

„Líbím se sama sobě.“

„Jsem dokonalá taková, jaká jsem.“

„To zvládnu.“

„Je mi skvěle v mém těle.“

„Dovoluji si.“

„Je mi dobře.“

„Cítím se svobodná.“

Co s tím tedy prakticky?

Udělat si chvíli času a zamyslet se nad svým tématem trochu jinak. Změnit úhel pohledu. Vodítkem je dokument „Rozbor mé situace“, který si můžete zdarma stáhnout zde.

Už jen navnímat si situaci jinak Vám dá nové vhledy, se kterými můžete pracovat. Budete-li potřebovat provést podvědomou myslí, najít přesvědčení, která Vás brzdí a změnit je díky převratné metodě PSYCH-K®, objednejte se tady na mém webu. Můžeme se potkat osobně, nebo online z pohodlí Vašeho domova. Obě varianty jsou stejně efektivní. Zkušenosti lidí, kteří si tímto procesem prošli, najdete na Reference PSYCH-K®