Výzkum PSYCH-K®

Výzkum PSYCH-K®

Výzkum
PSYCH-K®

V průběhu září 2023 jsem na EEG institutu v Praze s jeho ředitelem, Ing. Koťátkem, zkoumala vliv PSYCH-K® na náš mozek. Jak to v mozku funguje? Co se děje?

V následujícím článku Vám „lidskou řečí“ přiblížím výsledky tohoto výzkumu.

Jak probíhal výzkum mozkových vln při PSYCH-K®?

Po provedení anamnézy prostřednictvím kvalitativního EEG vyšetření a kvantitativního QEEG (mapa mozku) jsme zaznamenávali původní hodnoty (viz. obrázky níže jako jedny z příkladů). Následně probíhala cca 15ti minutová terapie (konkrétně Změna vnímání stresové situace), která je součástí PSYCH-K®Po této terapii jsme opakovali měření ke zjištění aktuálního stavu mozku po terapii. 

Celý proces, včetně tréninků mozku byl sledován díky technologii EEG Biofeedback, která nám umožňuje vidět okamžitou odezvu a reakci mozkových vln v daném čase. Výsledky jsou fascinující, proto připojuji oficiální vyjádření EEG institutu.

Výzkum PSYCH-K
Výzkum PSYCH-K

EEG BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK) A METODA PSYCH-K®

Výzkum PSYCH-K®

Pro optimalizaci mozkové činnosti je účelné použít mix metod. Základem je provedení anamnézy prostřednictvím kvalitativního EEG vyšetření a kvantitativního QEEG (mapa mozku), které je i psychologickou mapou. Na základě získaných dat potom navrhnout optimální individuální trénink. Metoda PSYCH-K® používá práci s podvědomím, která vede ke změně zažitých vzorců chování. EEG Biofeedback i metoda PSYCH-K® mají pozitivní efekt na optimalizaci mozku i snižování stresu. Metoda PSYCH-K® a

Trénink Alfa/Theta, ale i jiné tréninky SMR (aktivátor parasympatiku) – zklidňující tréninky jsou vhodné pro snižování stresu a zvýšení amplitudy (množství) vln Alfa. To vede dále k zlepšení potenciálu osobního rozvoje, schopnosti učit se, snižování úzkosti, zlepšování spánku, zlepšení relaxace a výkonnosti u mainstreamové populace i sportovců.

Výzkum PSYCH-K®

Studie poukazují na spojitost mezi zvýšenou fyziologickou hladinou hormonu melatoninu, který má vliv na kvalitu spánku, ale také imunitu. Stimulace pomocí EEG Biofeedback prefrontálního laloku mozku tréninkem pozornosti je spojena s intuicí, introspekcí a regulací emocí – strachu. To má velký význam v prevenci nejen duševních, ale i somatických onemocnění. Použitím mixu těchto metod dochází k zvýšení plasticity mozku, zpomalení kognitivní degradace ve stáří, redukci úzkostných stavů a následků deprese vlivem snížení hladiny kortizolu. Dále vidíme i „zrychlení“ procesu učení u dětí (rozvoj kreativity) a potencionální redukce risku deviantního chování u mladistvých, snížení emocionální reaktivity, zvýšení flexibility adaptivního chování v náročných i stresových situacích a zvýšení sebevědomí

Následné výsledky vyšetření EEG a QEEG (mapa mozku) po provedených trénincích EEG Biofeedback i použití metody PSYCH-K® prokazatelně vedou k optimalizaci činnosti mozku. Jedná se o neinvazivní bezlékové metody přinášející vynikající výsledky.

Na vstupní vyšetření pro děti i dospělé
se můžete kdykoli objednat.

Výzkum PSYCH-K _ Petra Julia